กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเงินฐานราก(คนจน) กรณีศึกษาเพื่อความเป็นไปได้ในการพึ่งตนเองได้ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy