กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวโกวาทกับการเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตของคนในยุคสังคมพลิกผัน (Disrupt Society) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy