กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษาตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF