กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความขัดแย้งและการสร้างความร่วมมือในการจัดการ ที่ดินสาธารณประโยชน์: กรณีศึกษา โคกหนองสิม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF