กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF