กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF