กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล