กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและกระบวนการเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งใหม่ของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF