กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF