กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของผู้แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่าง พ.ศ.2536-2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF