กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy