กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำลักษณนามที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของพืชในภาษาเขมร: ปัจจัยด้านการศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy