กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy