กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารวาทกรรมแม่วัยใสในสังคมไทย สังคมเกาหลีใต้ และสังคมสหรัฐอเมริกาผ่านภาพยนตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF