กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สวัสดิการแรงงานต่างด้าวของรัฐไทย : กรณีศึกษาสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดพิษณุโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy