กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy