กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้การสอนแบบสมดุลภาษาร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy