กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการพัฒนาทักษะ Coding สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย โดยใช้ชุดกิจกรรม Coding Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy