กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กบฏล้านนา: การประกอบสร้างภาพแทนผู้ชายล้านนาในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2490-2560 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy