กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy