กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดทำฐานข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy