กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง ความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy