เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าสถานที่ท่องเที่ยว

Authors

  • ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ปัทมสิริวัฒน์ ด. (2013). เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าสถานที่ท่องเที่ยว. Applied Economics Journal, 19(1), 87–94. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10366

Issue

Section

Book Reviews