เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา)

  • Piriya Pholphirul Graduate School of Development Economics, National Institute of Development Administration (NIDA) and the International College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA), Bangkok 10240. Email:
Keywords: -

Abstract

ในภาพรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บท โดยบทที่ 1 และบทที่ 2 จะเป็นบทนำเกี่ยวกับวิธีการ เหตุผล และเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติทางราคา ในขณะที่เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทที่รวบรวมกรณีตัวอย่างของประเทศไทยไว้อย่างมากมาย ซึ่งกรณีศึกษานี้จะมีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ร้านค้าริมถนน รวมไปถึงประเด็นด้านนโยบาย ในขณะที่บทที่ 4 จะสรุปในมิติต่างๆ ของการตั้งราคาและนำเสนอในรูปแบบของคำถามคำตอบ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-06-01
How to Cite
Pholphirul, P. (2017). เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา). pplied conomics ournal, 24(1). etrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/96659
Section
Book Reviews