การศึกษาอิทธพลของจั่วจ้วนในการสร้างสรรค์ตำนานในงานเขียนสมัยถัง

Main Article Content

ทาง ยีวูน

Abstract

เอกสารด้านอัตถชีวประวัติและนวนิยายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและซับซ้อน ซึ่งสำหรับงานเขียนจั่วจ้วนแล้วล้วนมีอิทธิพลต่องานเขียนทั้งสองประเภทไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้เอง บทความฉบับนี้จึงอยากจะเสนอมุมมองของการบรรยาย ความเป็นจริงในเนื้อหางานเขียน และแนวคิดทางด้านศีลธรรมจรรยา ที่มีต่องานเขียนสร้างสรรค์เกี่ยวกับตำนานในสมัยถัง

 

The Influence of Legendary Creations in Tang Dynasty because of ZuoZuan

The nexus is intimate and delicate between historical biographies and fictions. However, the writing mode of ZuoZhuan plays a decisive role in subsequent creations of historical biographies and fictions. On this account, it is going to discuss the influence of legendary creations in Tang Dynasty because of ZuoZhuan through three aspects which are the narrative point of view, the authenticity of works and the moral concept in this paper tentatively.

 

《左传》对唐传奇创作之影响

史传与小说二者间的关系既亲密又微妙。而《左传》的写作方式对后世 的史传文学与小说有着举足轻重的影响。有鉴于此,本文尝试从叙事视角、 作品的真实性及道德观念这三方面论述《左传》对唐传奇创作之影响。

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles