PEMBUBARAN PERKAHWINAN DALAM PERUNTUKKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI SINGAPURA

Main Article Content

Mahyidin Hamat
Zaliza Mohd Kusrin
Mohd Nasran Mohamad

Abstract

Kajian ini dibuat bertujuan bagi mengenal pasti proses prosedur pembubaran perkahwinan yang diperuntukkan dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam di Singapura.  Kajian ini mengunakan kaedah analisis data, temubual dan borang aduan Jabatan Agama Islam di Singapura. Hasil kajian ini didapati langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemohon bagi membubarkan perkahwinan seperti melalui proses pendaftaran cerai melalui kadi atau saman kemudian ke peringkat perantaraan, peringkat PTC dan seterusnya keperingkat perbicaraan. Dapatan kajian ini mendedahkan kepada masyarakat Singapura khususnya, supaya celik hukum terhadap undang-undang keluarga Islam, supaya mangsa yang terlibat terbela dan mendapat keadilan saksama.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research