พลิกวิกฤตโควิทสู่โอกาสทองเศรษฐกิจไทย : รุกปลุกยุทธศาสตร์สานสัมพันธ์นวัตกรรมขั้นสูงยุดใหม่ไทย-จีน ต่อยอด BRI นำไทยสู๋ศูนย์กลางโลจิสติกสือัจฉริยะโลก ก่อนปี 2030

Authors

  • ชนะ คณารัตนดิลก
  • พิษณุ เหรียญมหาสาร

Downloads

Published

2022-06-27

How to Cite

คณารัตนดิลก ช., & เหรียญมหาสาร พ. . (2022). พลิกวิกฤตโควิทสู่โอกาสทองเศรษฐกิจไทย : รุกปลุกยุทธศาสตร์สานสัมพันธ์นวัตกรรมขั้นสูงยุดใหม่ไทย-จีน ต่อยอด BRI นำไทยสู๋ศูนย์กลางโลจิสติกสือัจฉริยะโลก ก่อนปี 2030. Business Administration and Management Journal Review, 14(1), 1–10. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259800

Issue

Section

Special Articles