เยอรมันซันเดย์ (ทำไมญี่ปุ่นไม่รับทิป แต่มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดในโลก)

Authors

  • ชุติระ ระบอบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

References

ลิทเทิลธอทส์. (2560). เยอรมันซันเดย์. (ทำไมญี่ปุ่นมีรับทิป แต่มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดในโลก).

พิมพ์ครั้งที่ 3 มีนาคม 2560. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

Downloads

Published

2023-06-26

How to Cite

ระบอบ ช. (2023). เยอรมันซันเดย์ (ทำไมญี่ปุ่นไม่รับทิป แต่มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดในโลก). Business Administration and Management Journal Review, 15(1), 496–498. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/268236