ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?

Main Article Content

อัจฉรา จิตตลดากร

Abstract

            วัชพืช เป็นปัญหาในการในการปลูกพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ
และเป็นปัญหาของการปลูกพืชทุกรูปแบบ ทั้งการปลูกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นร้อยไร่ พันไร่ ไปจนถึงการปลูกเพื่อนันทการเล็กๆน้อยๆ เช่นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่รอบบ้าน นอกจากนี้ วัชพืชยังเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ว่างเปล่า และที่สาธารณะอีกด้วย


            วัชพืชพบได้ทั่วไป ไม่ว่าในสนามหญ้า ข้างทาง ริมถนน ริมรั้ว คูน้ำ แหล่งน้ำ สวน บริเวณปลูกพืช ทุ่งหญ้า สาธารณสถาน และในป่า

Article Details

How to Cite
จิตตลดากร อ. (2023). ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?. STOU Journal of Agriculture (Online), 5(2), 1–9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155
Section
Review Articles

References

Ayers, R.S., & Westcot, D.W. (1994). Water Quality for Agriculture. FAO Irrigations and Drainage. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/003/t0234e/t0234E00.htm

FAO. (1992a). The Use of Saline Waters for Crop Production. FAO Irrigation and Drainage Paper No.48. Rome.

Lal, R, & Stewart, B.A. (1994). Soil Processes and Water Quality. New York, NY: Lewis Publishers.

Mastera, G. M., & Ela, W.P. (2008). Environmental Engineering and Science. (3rd ed.). New jersey: Prentice-Hall, Inc.

Montana State University. (2010). Saline and/or Sodic Water and Soils. Retrieved from http://waterquality. montana.edu/docs/methane/saline-sodic_faq.shtml

National Research Council. (1989). Irrigation Induce Water Quality Problems. Washington, D.C.: National Academy Press.

Smedema, L. (2000). Irrigation-Induce River Stalinization: Five Major Irrigated Basins in the Arid Zone. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.

Suarez, D.L. (1981). Relation between pHC and Sodium Adsorption Ratio (SAR) and an alternate method of estimation SAR of soil or drainage waters. Soil Sci. Soc. Amer. J, 45, 469-475.

Waite,T.D. (1984). Principles of Water Quality. New York, NY: Academic Press, Inc.

Yiasoumi, W., Evans, L., & Rogers, L. (2005) Farm Water Quality and Treatment. (9th ed.). Retrieved from http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/164101/ farm-water-quality.pdf