กลยุทธ์ยูโด (Judo Strategy) สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Main Article Content

ณฐฒินี เก็บสมบัติ

Abstract

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก การแข่งขันระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่จึงไม่ได้เหนือความเป็นไปได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากจึงควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ กลยุทธ์ยูโด (Judo Strategy) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใหญ่มาก เนื่องด้วยสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ยูโดตั้งอยู่บนกฎพื้นฐานสามประการอันได้แก่ การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการงัด ซึ่งสามารถปรับเป็นเทคนิคทั้งสิ้นสิบเทคนิค อนึ่งกลยุทธ์ยูโดนี้เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังสามารถปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้โดยสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมกับกลยุทธ์นี้ได้

 

Nowadays, technology takes part in many business transactions. Small and Medium enterprises can fight in the same stage of the bigger enterprises, no matter how size is difference. So, SMEs in many fields should prepare themselves in order to beat with large business units who have much resource. Judo strategy helps Small and Medium enterprise as they will fast move, be flexible and leverage which are developed into 10 technics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles