กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของอิเกียในประเทศไทย

Main Article Content

พิชามญชุ์ อดุลวิทย์

Abstract

อิเกีย ห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นบริษัทข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  โดยอิเกียเลือกใช้กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโดยการจัดตั้งสาขาแบบเป็นเจ้าของเอง การร่วมลงทุนกับกิจการท้องถิ่นและการขายแฟรนไชส์   ปัจจุบัน อิเกียมีสาขามากกว่า 300 สาขาใน 40 กว่าประเทศทั่วโลก รวมถึงสาขาในประเทศไทยที่เพิ่งจะเปิดบริการในเดือนพฤศจิกายนในปี 2554 โดยร่วมลงทุนกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แม้ว่าอิเกียจะประสบความสำเร็จจากการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและสินค้ามีราคาย่อมเยา รวมทั้งการเป็นห้างค้าปลีกครบวงจร อิเกียอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย

 

IKEA, the world’ largest home furnishing retail chain, is one company that has successfully entered international markets by wholly-own subsidiaries, joint venture and franchising.  Nowadays, IKEA has more than 300 stores in more than 40 countries, including Thailand branch which opened in November, 2011.  IKEA Thailand is a joint venture with Siam Future Development Public Company Limited.  Although IKEA’s success come from differentiated products and low price as well as being a one-stop shop, IKEA Thailand’s service might need to be changed in order to meet Thai consumer needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles