ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

Main Article Content

พงศ์กร จันทรราช

Abstract

ระบบฐานข้อมูล (Database System) ประกอบด้วย ชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกนำมาจัดเก็บไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้งานข้อมูลต่างๆ ร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลลำดับชั้น ฐานข้อมูลเครือข่าย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลมัลติไดเมนชัน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องมีการจัดการโครงสร้างของโปรแกรม ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบำรุงรักษา  โดยการนำการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ที่ใช้หลักการคิดเชิงวัตถุ เป็นการมองโลกแห่งความเป็นจริง ให้เป็นรูปธรรม โดยจะมองสิ่งต่างๆ ในระบบ เป็นวัตถุหรือออปเจ็กต์ ซึ่งแต่ละออปเจ็กต์จะมีคุณสมบัติ (Attribute) และการทำงานเฉพาะตัว (method) ทำให้การจัดการโครงสร้างของโปรแกรมมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการบำรุงรักษาได้ง่าย

ในปัจจุบันข้อมูลที่ถูกเก็บลงระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งฐานข้อมูลรูปแบบเดิมไม่เหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ เพราะการจัดเก็บข้อมูลในอดีตไม่สามารถจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการใช้ข้อมูลไว้ด้วยกันได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้นำฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล รวมเข้ากับความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จึงส่งผลให้รองรับการใช้งานข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles