การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Adobe Captivate 3 (ตอนจบ)

Main Article Content

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

Abstract

ในการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 3 เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์นั้นสามารถเลือกรูปแบบ 8 รูปแบบ ได้แก่ แบบเลือกตอบ แบบถูก-ผิด แบบเติมคำในช่องว่าง แบบตอนสั้นๆ แบบจับคู่ แบบกำหนดบริเวณ แบบเรียงลำดับ และแบบจัดอันดับ 5 อันดับ ซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการเลือกรูปแบบให้เหมาะกับผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการวัด ในบทความก่อนหน้านี้ได้นำเสนอวิธีการสร้างแบบทดสอบไปแล้ว 4 รูปแบบ ในบทความนี้จะได้นำเสนอวิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในรูปแบบที่เหลือต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles