สุขภาพองค์การของโรงเรียนท่านเป็นอย่างไร

Main Article Content

พัชรีวรรณ กิจมี

Abstract

องค์การจะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ย่อมมาจากองค์การที่แข็งแรงการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพองค์การให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงนั้นจะต้องมีการตรวจวัดสุขภาพขององค์การเพื่อให้ผู้บริหารองค์การสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาองค์การได้ถูกจุด  รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาองค์การได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา  ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงการมีสุขภาพดีขององค์การโรงเรียน  และได้ยกตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนด้วย  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสามารถนำไปตรวจสอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนในเบื้องต้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles