การวิเคราะห์เว็บไซต์ โดยใช้ Google Analytics

Main Article Content

พงศ์กร จันทราช

Abstract

Google  เป็น  Search  Engine  ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว  และจัดเก็บดัชนีของเว็บเพจต่างๆ  จากทั่วโลกไว้เป็นจำนวนมาก  Google  Analytics  คือหนึ่งในบริการของ  Google  ซึ่งทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยนำเสนอในรูปแบบรายงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการทำ  SEO (Search  Engine  Optimization)  เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมสำหรับ  Search  Engine  เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับในหน้าแสดงผลการค้นหา  เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะมองหาข้อมูลและคลิกลิงก์ที่อยู่ในอันดับต้น  โดยจำนวนการคลิกจะลดลงไปเรื่อยๆ  ตามอันดับและจำนวนหน้าของผลการค้นหานั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles