6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยในมุมมองของนโยบายสาธารณะ (Public Policy)

Main Article Content

ทัศนา พฤติการกิจ

Abstract

ในปัจจุบันนี้สิ่งที่ประชาชนชาวไทยประสบอยู่ก็คือความเดือดร้อนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องรีบช่วยกันแก้ไข รัฐบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องกำหนดมาตรการใดๆ ออกมาเพื่อใช้ในการดำเนินการเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนโดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประทบมากที่สุด รัฐบาลจึงได้มีการประกาศใช้นโยบาย "6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทย" ออกมาดำเนินการ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง

แต่ในแง่ของความเป็นนโยบายสาธารณะของนโยบาย "6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิดฤตเพื่อคนไทย" นโยบายนี้ยังมีความบกพร่องอยู่หลายประการ เช่น ในแง่ของวัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบายหรือ ในแง่ของกระบวนการในการกำหนดนโยบาย เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles