ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบโอเพนซอร์ส

Main Article Content

พงศ์กร จันทราช

Abstract

การเรียนการสอนในรูปแบบของ ระบบ E-Learning ได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น จะต้องอาศัยระบบที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบแอลเอ็มเอส (Learning Management System :LMS) เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีทั้งระบบบริหารจัดการรายวิชา การจัดการผู้สอน การจัดการผู้เรียน อันจะทำให้การพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles