การเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมืออาชีพ

Main Article Content

สิระ สมนาม

Abstract

การเขียนบทคัดย่องานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของโครงการวิจัย หากเขียนได้ไม่ดีพอผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจว่างานวิจัยชิ้นนี้ดีอย่างไร ต่อไปนี้ข้อแนะนำพร้อมคำอธิบายถึงความสำคัญของแต่ละข้อ เพื่อช่วยให้เขียนบทคัดย่องานวิจัยได้อย่างมืออาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles