คณิตศาสตร์และธรรมชาติในการออกแบบสวนในวิลล่าอิตาลี: กรณีศึกษาวิลล่ากัมเบไรยา (Mathematics and Nature in Italian Villa Garden Design: Case Study of Villa Gamberaia)

Authors

  • ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ (Chaiyosh Isavorapant) ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

วิลล่ากัมเบไรยา, คณิตศาสตร์, ทัศนียวิทยา, พาโนรามา, สวนทัสคานี

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาบทบาทของการใช้คณิตศาสตร์ในกระบวนการวางแผนผังและก่อสร้างสวนในวิลล่าในเขตทัสคานี ประเทศอิตาลี ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่วิลล่ากัมเบไรยา ที่เซตติยาโน นอกเมืองฟลอเรนซ์ โดยใช้วิธีศึกษาพัฒนาการของวิลล่าที่ถูกฟื้นฟูขึ้นมาในสมัยเรอเนสซองส์ตั้งแต่แนวความคิดการ ออกไปพักผ่อนร่างกายและจิตใจนอกเมือง การจัดการกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของหุบเขาอาร์โน จากนั้นศึกษาระบบทางคณิตศาสตร์ที่ถูกประยุกต์เข้ากับศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น ผลการศึกษาพบว่า 1. วิลล่ากัมเบไรยาใช้แกนเหนือ-ใต้ในกระบวนการ ออกแบบแผนผัง จัดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมกับสวนสัมพันธ์กันผ่านแนวแกนสำคัญคือผืนหญ้าสีเขียวยาวหรือโบว์ลิ่งกรีน และ 2. ใช้การออกแบบสร้างทัศนียวิทยาให้เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณการจัดรูปพื้นที่ของแผนผัง หนึ่งในมุมมองที่สำคัญคือเมื่อมองจากระเบียงดินของวิลล่าให้ทิวทัศน์ของเมืองฟลอเรนซ์แบบพาโนรามาและยอดโดมของซานตา มาเรีย เดล ฟิออเร ที่เป็นจุดอ้าง อิงที่สำคัญและสวยงาม องค์ประกอบสวนที่เป็นความหมายจากเทพปกรณัมของกรีกโบราณ เช่น ฐานน้ำพุ ประติมากรรมไดอาน่า สระน้ำตื้น แปลงพุ่มไม้แต่งทรง ต้นไซเปรสสูง และการจัดแผนผังสวนแบบสมมาตรตามอุดมคติของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเพื่อให้สะท้อนแนวความคิดเรื่อง “ระเบียบ” สมัยคลาสสิคที่มารื้อฟื้นใหม่ในสมัยเรอเนสซองส์

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-08-31

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ