ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชาเคมี เรื่อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (Effect of Using STAD Technique in Electrochemistry ofthe 12th Grade Students at Thamakawitthayakom School)

Authors

  • รติ จิรนิรัติศัย (Rati Chiraniratisai) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

learning management using STAD technique, learning achievement in electrochemistry, learning management using STAD technique

Abstract

              The purpose of this research was to develop learning management using STAD technique to develop learning achievement in electrochemistry of the 12th grade students by comparing pre and post learning achievement. The participants were 30 twelfth graders (M.6/4) at Thamakawitthayakom School during the second semester of the 2020 academic year. The contents in this study were based on The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) in Chemistry 6 (electrochemistry). The instruments used in this study include: lesson plans based on STAD technique and a learning achievement test. The collected data were analyzed by mean, standard deviation, and dependent t-test

               The results showed that the twelfth grade students’ learning achievement was higher after using after using STAD technique at the level of .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-31

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ