การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน (Health care of Thai monks at present)

Authors

  • พระณัฐวุฒิ พันทะลี (PhraNatthawut Phanthali) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

Keywords:

Health care, Thai monks

Abstract

This paper represents a global society with advanced technology and innovation. As a result, people's health behavior has changed. Both physical and mental health and various diseases are increasing, includes monks who are at risk of chronic non-communicable diseases such as high blood cholesterol, diabetes, high blood pressure, vascular disease and heart disease is due to the lack of knowledge and understanding of the monks to take care of health. I am not a nutritious diet and do not exercise causing monks to suffer from various diseases and stress Due to illnesses with chronic diseases and there are no medical expenses, such as medical expenses for visiting hospitals or clinics the monks were not receiving health promotion and had no health care during the monks' illness as they should have not received a proper medical visit and rehabilitation from the public health authorities and other relevant agencies in the area make the life of the monks according to their convention. Which causes the monks to not receive the proper care

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ