การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและกลวิธีการนำเสนอในรวมเรื่องสั้นรางวัลดับเบิลซีไรต์ ของ “จเด็จ กำจรเดช” (A Study Of Social Reflection And Presentation Strategies In Short Collection Double South East Asian Writers Awards Of “Jadet Kamjorndet”)

Authors

  • สุชาดา หมั่นแคน (Suchada mankhaen) Chaiyaphum Rajabhat Univercity
  • ปพิชญา พรหมกันธา (Paphitchaya Phromkantha) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • พัทธนันท์ พาป้อ (Phatthanant Phapor) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Keywords:

Social reflection Presentation short noval the south east asian writers awards Jadet kamjorndet

Abstract

The research Social Reflections and Presentation Strategies in the “Jadej Kamjorndet” Awards Short Story Collection aims to study social reflection and presentation strategies in the collection of "Jadet Kamjorndet" awards short stories. The number of 2 stories is a short story that received the 2011 Awards. "The morning sun is too hot to sip coffee." And award-winning short stories 2020 Sea Write Awards, Short Story "Night of the Tiger and Tale of Other Animals" In which the researcher studied social reflection consisting of a reflection on the economic society Social reflection in education Social reflection of culture, traditions, beliefs and values reflection and study strategies for presentations, including strategies for opening the story Strategy Storytelling strategies and strategies for closing the story from the study of social reflection analysis and presentation strategies in the collection of two double short story awards winning
“Jadej Kamjorndet” short stories, "The morning sun is too hot to sip coffee," and the story "Night of the Tiger and Other animal stories ”summarized the findings as follows.

  1. Short stories of the 2011 Sea Write Awards short stories. "The morning sun is too hot to sit and sip coffee" can be summarized as follows. The most apparent social reflection is the social reflection of culture, traditions and beliefs found in 8 types, followed by the social reflection on the economy found 4 types, the social reflection in education found 3 and the social reflection on values found in 3 types. It consists of 5 strategies for opening the story, which are Opened by Character dances or actions Open the story by portraying the personality of the characters. Open the story by describing the things, opening the story with a dialogue. And open the story with the use of admonition There were four strategies for dealing with the story: human-human conflict. Conflict with myself Conflict arising from external causes and conflicts that arise due to disagreements. There are 3 methods of storytelling: Which one of the characters is narrator. The author is the narrator. and telling stories by telepathic There are three closing strategies for closing the story: closing the story in which the characters can solve the problem themselves, closing the story in which the characters cannot solve the problem themselves. And close the story, leaving a question for readers to ponder.
  2. The 2020 Sea Write Awards-winning short story “Night of the Tiger and Tale of the Other Animals” can be summed up as follows: The most apparent social reflection is Socio-economic reflections were found in 6 places, followed by social reflections on culture, traditions and beliefs found in 4 types, social reflections on values found in 2 types and social reflections in education found 1 Presentation strategies consist of three opening story strategies: opening story by dancer or character action. Open the story by portraying the personality of the characters. And open the story by describing the various ways, strategies for dealing with the story, found in 3 types: human-human conflict Conflicts with myself And conflicts arising from external causes Storytelling strategies found in 2 types: one of the characters is the narrator and the author is the narrator. There are three strategies for closing the story: closing the story in which the characters can solve the problem themselves. And close the story, leaving a question for readers to ponder.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-02-28 — Updated on 2022-02-28

Versions

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ