การอ้างอิงที่ปรากฏในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Referencing in The Royal Twelve-Month Ceremonies of King Chulalongkorn’s Book)

Authors

  • อาคม พลอยทองคำ (Arkom Ploythongkam) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดวงฤทัย ปิ่นทอง (Duangruthai Pinthong) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปนัดดา จินดา (Panadda Jinda) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อภิสรา เหลืองทองวัฒนา (Apisara Laungtongwattana) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Reference, The Royal Twelve-Month Ceremonies, King Rama V

Abstract

This article has an objective to study referencing in King Chulalongkorn’s Book of
The Royal Twelve-Month Ceremonies and to study popularity in choosing information to use in the book. This research uses a content analysis. From the study, the author found that there are 4 types of references ranking from most to less frequently found. The references found in the book are first, reference to Thai literary texts, second, reference to person, third, reference to significant events, and fourth, reference to person’s speech. Every type of reference reflects genius of the poet's use of a strategy to select information and evidence to support The Royal Twelve-Month Ceremonies clearly, outstanding, profound, and worth studying.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ