กลวิธีการนำเสนอในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลแว่นแก้วของ “ชัยกรหาญ หาญไฟฟ้า” (Techniques For Presentation Strategies in The Youth Literature: Wankaew Award Winner Of "Chaikorn Harnfaifar")

Authors

  • ธันวารัตน์ โพธิ์นอก (Thanwarat Phonok) -
  • พัทธนันท์ พาป้อ (Phatthanant Phapor) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ปพิชญา พรหมกันธา (Paphitchaya Phromkantha) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Keywords:

Techniques for presentation strategies, The youth literature, Wankaew award winner, Chaikorn Harnfaifar

Abstract

The objective of this research were to study techniques for presentation strategies in the youth literature: wankaew award winner of Chaikorn Harnfaifar, There are 2 stories: "Ravana online" and "Khod Khon You Hon Dai".  The researcher analyzes the presentation strategies of Saithip Nukulkit. The results of the research were as follows:

               1) Namimg method, the title naming according to the protagonist was found in Ravana online, while naming the title according to the nature of the story, how was it found in "Khod Khon You Hon Dai".  The Naming of all 45 episodes, most of the episode naming style of the story was found, followed by naming the title by using the cragging, naming the title according to the protagonist, naming the titles according to the names of important places in the story setting titles for readers to conflict and the title is named according to the least important question. 2) As for the point of view, there are 3 storytelling strategies. 3) The movement of the Story, found all 3 types: The opening story, found the opening of the story by description, opening stories using character dances or actions and opening stories using proverbs, aphorisms, poems, songs or witty texts, to be puzzled and appealing to follow. Strategies for creating conflict in action or in conflict, 5 strategies. There are 3 strategies for dealing with the story. The strategies for creating curiosity in the events were found in 3 strategies. Techniques for using accidental or unbelievable events, found in both stories. The Strategies to create superficial incidents, found in both stories. There are 3 strategies for ending the story. 4) The character creation strategies. Analysis from 5 main characters and Characters composed of 86 characters for a total of 91 characters. Found 5 strategies. 5) Strategy for creating and proposing scenes (Setting). The method of setting up the scene found strategies for creating 3 types The Scene presentation strategies found strategies for presenting 2 types.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ