การพัฒนาทักษะการวิจารณ์วรรณกรรมที่สอนตามแนวโครงสร้างของวรรณกรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (The development of literary critical reading skills taught in accordance with the composition structure of literature theory for 4th year Thai language students, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University)

Authors

  • พัทธนันท์ พาป้อ (Phatthanant Phapor) -

Keywords:

the development, of literary critical reading skills, the structural theory of literature

Abstract

This research aims to improve literary critical reading skills for 4th year students in Thai language taught using the structural theory of literature. The samples used in the research were the 4th year students in Thai Language of the 2021 academic year, 57 people enrolled in the criticism reading academics, the research instruments include the literary critical reading skills Academic Learning Management Plan (TQF.3) and the achievement test. Based on the differences, using dependent t-test formulas is calculated using ready-made programs.

            The finding of this results revealed the compared the post test scores of the sample students taught in structural theory, statistically significantly higher than pre test scores at .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-29

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ