หนังสั้นเมื่อคราวห่าลง: การสร้างภาพยนตร์สั้นไทยผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 (Shot Films In the Time Of Cholera: The Making Of Thai Short Films By The Online Meeting Programs In The Midst Of The Coronavirus Pandemic)

Authors

  • ศาสวัต บุญศรี (Sasawat Boonsri) Silpakorn University
  • สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร (Somsak Chartnamphet) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

New Film History, Short Film, Cinematic Storytelling, Coronavirus Pandemic, Online Meeting Program

Abstract

The purpose of this essay is to demonstrate how the cinematic narrative of Thai short films generated through the online meeting programs in the era of the coronavirus pandemic may be demonstrated. All of Short films which be selected were joined the 25th Thai short film & video film festival and be screened in online platform in November 2021. Being detained at home in accordance with lockdown procedures is a significant common theme. As a result, many short film producers employ online meeting applications like Zoom, Google Meet, and Webex etc. An online chat program works as a replacement for a camera. where all the staff and actors are in their own homes As a result, the narrative approach focuses on the use of dialogue and editing is mixed in for storyline and event continuity. Almost of them are amateur filmmaker, they also explore the possibilities of storytelling by challenging cinematic, such as breaking the fourth wall.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-10-31

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ