Contact

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Phone 053776026

Support Contact

Prapatsorn Prommueng
Phone 053776026