พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภันฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กับการจัดตั้งพิพิธภันฑ์ท้องถิ่น

Authors

  • นิก สุนทรชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Keywords:

Ancient Monument, Antiques, Object of Art, National Museum

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

สุนทรชัย น. (2018). พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภันฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กับการจัดตั้งพิพิธภันฑ์ท้องถิ่น. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 7(1), 73–84. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157560

Issue

Section

Academic Articles