วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งอต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

Current Issue

Vol. 13 No. 1 (2022): July – December 2022
View All Issues

ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์บทความขอให้ปฎิบัติตาม คำแนะนำผู้แต่ง อย่างเคร่งครัด ก่อนส่งบทความเข้าระบบ

วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป