วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งอต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

Current Issue

Vol. 14 No. 1 (2023): July – December 2023
					View Vol. 14 No. 1 (2023): July  – December 2023
Published: 2023-11-03

Full Issue

Academic Articles

View All Issues

คำชี้แจงจากบรรณธิการ

1. ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์บทความขอให้ปฎิบัติตาม คำแนะนำผู้แต่ง อย่างเคร่งครัด ก่อนส่งบทความเข้าระบบ

2. วารสารมีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาทในทุกประเภทบทความโดยจะเรียกเก็บเมื่อผู้เขียนกดส่งบทความเข้ามายังวารสาร โดยให้ผู้เขียนโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนบางนา-ตราด  ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี      450-2-05411-8 และส่ง ใบ PAY IN ธนาคาร ที่ E- Mail : faclaw120hcu @gmail.com

ลายละเอียดดูได้จาก คำแนะนำในการส่งบทความ (Author Guidelines)

หมายเหตุ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้ว หากบทความใดทางวารสารปฏิเสธการตีพิมพ์เนื่องจากไม่ผ่านคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารจะไม่ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ค่าบทความให้แก่ผู้เขียน

3. วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป