คดีพิพากษาเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

Authors

  • ปฐม สุวรรณโณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

สุวรรณโณ ป. (2011). คดีพิพากษาเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1(1), 23–31. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157614

Issue

Section

Academic Articles