การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานนาฏกรรม : ศึกษากรณีการบันทึกงานนาฏกรรมหรือนาฏยจารึก

Authors

  • นิก สุนทรชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

สุนทรชัย น. (2011). การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานนาฏกรรม : ศึกษากรณีการบันทึกงานนาฏกรรมหรือนาฏยจารึก. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1(1), 32–38. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157615

Issue

Section

Academic Articles